Gizlilik Politikası (Türkçe)

Bu "Gizlilik Politikası" sayfası 05.04.2019 tarihinde oluşturulmuştur. 

Google Play'de bulunan, Apps24ch isimli geliştirici hesabımızdan oluşturulan tüm uygulamalar bu gizlilik politikasına dahildir. Yayınlanan uygulamaların tamamı ücretsiz ve ticari amaçla uygulama olarak oluşturuldu. Bu hizmetler, Apps24ch tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi biri Hizmetimi kullanmaya karar verirse, Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi konusundaki politikalarım hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

Hizmetimi kullanmayı seçerseniz, bu politikaya ilişkin bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Topladığım Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında hiç kimseyle kullanmayacağım veya paylaşmayacağım.

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, "Apps24ch" hesabıyla da erişilebilen tüm uygulamalar Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Daha iyi bir deneyim için Hizmetimizi kullanırken, bize kişisel olarak tanımlanabilecek bazı bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. İstediğim bilgiler cihazınızda saklanacak ve hiçbir şekilde bizim tarafımıza aktarılmayacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilen üçüncü taraf servislerini kullanıyor.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf servis sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantı; 

 

Günlük Veriler

Hizmetimi ne zaman kullanırsanız, uygulamada bir hata olması durumunda telefonunuzda Log Data adı verilen veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünleri aracılığıyla) topladığımı bildirmek isterim. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, Hizmetimi kullanırken uygulamanın yapılandırılması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi ve diğer istatistikleri gibi bilgileri içerebilir.

Çerezler

Çerezler, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili hafızasına kaydedilir.

Bu Servis bu “çerezleri” açıkça kullanmamaktadır. Ancak, uygulama bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için “çerezleri” kullanan üçüncü taraf kodlarını ve kütüphanelerini kullanabilir. Bu çerezleri kabul etme veya reddetme ve bir çerezin cihazınıza ne zaman gönderileceğini bilme seçeneğiniz vardır. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Servisin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

Aşağıdaki nedenlerden dolayı üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri işe alabilirim:

Konum Bilgisi

Uygulamalarımız içerisinde sizden konum erişimine izin vermeniz istenebilir. Bu konum bilgileriniz tarafımızca toplanmamaktadır. Sadece vakit kazanmak için, adres bilgilerinizi daha hızlı ve düzgün bir şekilde girebilmeniz için eklenmiş bir eklentidir. Google Maps'ın kendi haritaları kullanılarak geliştirilmiştir. 

Güvenlik

Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir korunma yollarını kullanmaya çalışıyoruz. Ancak, internet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti edemediğimi unutmayın.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu servis başka sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir linke tıkladığınızda, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin benim tarafımdan işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Herhangi bir üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolüm yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmiyorum.

Çocukların Gizliliği

Bu Servisler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. 13 yaşından küçük bir çocuğun bize kişisel bilgiler verdiğini keşfetmem durumunda, bunu hemen sunucularımızdan sileriz. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, gerekli işlemleri yapabilmem için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfadaki yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak sizi herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendireceğim. Bu değişiklikler, bu sayfada yayınlandıktan hemen sonra etkilidir.

Bizimle iletişime geçin

Gizlilik Politikamız ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin.

Apps24.ch Yönetimi
E-posta: [email protected]

 


Privacy Policy (English)


This "Privacy Policy" page was created on 05.04.2019.

All apps created from our developer account, Apps24ch on Google Play, are included in this privacy policy. All of the published applications were created for free and commercial purposes. These services are provided free of charge by Apps24ch and are intended to be used as is.

This page is used to inform visitors about any of my policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information if anyone decides to use the Service.

If you choose to use the Service, you agree to the collection and use of information relating to this policy. The Personal Information I collect is used to provide and improve the Service. I will not use or share your information with anyone other than those specified in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy are the same as those used in the "Apps24ch" account, unless otherwise specified in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

When using our Service for a better experience, we may ask you to provide us with some personally identifiable information. The information I want will be stored on your device and will not be transferred to us in any way.

The application uses third-party services that can collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the application;

 


Daily Data

Whenever you use the service, I would like to inform you that I have collected data and information (via third-party products) called Log Data on your phone in the event of an error in the application. These Log Data may include information such as your device's Internet Protocol (saati IP ın) address, device name, operating system version, configuration of the application when using my Service, time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files that contain a small amount of data, often used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites you visit and are saved in the internal memory of your device.

This Service does not explicitly use these Bu cookies Bu. However, the application can use third-party codes and libraries that use üçüncü cookies lar to gather information and improve services. You have the option to accept or reject these cookies and to know when to send a cookie to your device. If you choose to decline our cookies, you may not be able to use certain portions of this Service.

Service providers

I can hire third-party companies and individuals for the following reasons:

To facilitate our service;
Provide the service on our behalf;
To perform service-related services; or
To help us analyze how our service is used.
I would like to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason for this is to perform the tasks assigned to us on our behalf. However, they must not disclose or use information for any other purpose.
Location information

You may be asked to allow location access within our applications. This location information is not collected by us. It is an add-on that allows you to enter your address information more quickly and smoothly, just to save time. Developed using Google Maps' own maps.

Security

We value your confidence in providing us with your Personal Information, so we try to use commercially acceptable ways of protection. Please note, however, that no transmission method or electronic storage method over the internet is 100% safe and reliable and cannot guarantee its absolute safety.

Links to Other Sites

This service may contain links to other sites. When you click on a third-party link, you will be redirected to that site. Please note that these external sites are not run by me. Therefore, I strongly recommend that you review the Privacy Policy of these websites. I have no control over the content, privacy policies or practices of any third-party sites or services and I accept no liability.

Children's Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13 years. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under the age of 13 years. If we discover that a child under the age of 13 gives us personal information, we will remove it from our servers immediately. If you are a parent or guardian, and you know that your child is giving us personal information, please contact us so that I can take the necessary actions.

Changes to this Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Therefore, it is recommended that you review this page at regular intervals for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after posting on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions regarding our Privacy Policy, please feel free to contact us.

Management of Apps24.ch
Email: [email protected]

 

 


Datenschutzerklärung (Deutsch)


Diese Seite "Datenschutzbestimmungen" wurde am 05.04.2019 erstellt.

Alle Apps, die mit unserem Entwicklerkonto Apps24ch bei Google Play erstellt wurden, sind in dieser Datenschutzrichtlinie enthalten. Alle veröffentlichten Anwendungen wurden für freie und kommerzielle Zwecke erstellt. Diese Dienste werden von Apps24ch kostenlos zur Verfügung gestellt und sind als solche zu verwenden.

Diese Seite wird verwendet, um Besucher über meine Richtlinien bezüglich der Erfassung, Verwendung und Weitergabe persönlicher Informationen zu informieren, wenn jemand sich zur Nutzung des Dienstes entscheidet.

Wenn Sie sich für die Nutzung des Dienstes entscheiden, stimmen Sie der Sammlung und Verwendung von Informationen zu dieser Richtlinie zu. Die von mir gesammelten persönlichen Informationen werden zur Bereitstellung und Verbesserung des Dienstes verwendet. Ich werde Ihre Informationen nicht mit anderen Personen als den in dieser Datenschutzrichtlinie angegebenen verwenden.

Die in dieser Datenschutzrichtlinie verwendeten Bedingungen sind die gleichen wie im "Apps24ch" -Konto, sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nichts anderes angegeben ist.

Sammlung und Verwendung von Informationen

Wenn Sie unseren Service für ein besseres Erlebnis nutzen, bitten wir Sie möglicherweise, uns einige persönlich identifizierbare Informationen zur Verfügung zu stellen. Die von mir gewünschten Informationen werden auf Ihrem Gerät gespeichert und in keiner Weise an uns übermittelt.

Die Anwendung verwendet Dienste von Drittanbietern, mit denen Informationen erfasst werden können, mit denen Sie identifiziert werden.

Link zu den Datenschutzbestimmungen von Drittanbieter, die von der Anwendung verwendet werden;

 


Tägliche Daten

Wenn Sie den Dienst nutzen, möchte ich Sie darüber informieren, dass ich im Falle eines Anwendungsfehlers Daten und Informationen (über Produkte von Drittanbietern) mit dem Namen Log Data auf Ihrem Telefon gesammelt habe. Diese Protokolldaten können Informationen wie die IP-Adresse (saati IP) Ihres Geräts, den Gerätenamen, die Version des Betriebssystems, die Konfiguration der Anwendung bei der Verwendung meines Dienstes, Zeit und Datum Ihrer Nutzung des Dienstes sowie andere Statistiken enthalten.

Kekse

Cookies sind Dateien, die eine kleine Datenmenge enthalten und häufig als anonyme eindeutige Kennungen verwendet werden. Diese werden von den besuchten Websites an Ihren Browser gesendet und im internen Speicher Ihres Geräts gespeichert.

Dieser Service verwendet diese Bu-Cookies nicht explizit. Bu. Die Anwendung kann jedoch Codes und Bibliotheken von Drittanbietern verwenden, die üçüncü-Cookies verwenden, um Informationen zu sammeln und Dienste zu verbessern. Sie haben die Möglichkeit, diese Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen und zu wissen, wann ein Cookie an Ihr Gerät gesendet werden soll. Wenn Sie sich weigern, unsere Cookies abzulehnen, können Sie möglicherweise bestimmte Teile dieses Dienstes nicht nutzen.

Dienstleister

Ich kann Drittunternehmen und Einzelpersonen aus folgenden Gründen einstellen:

Um unseren Service zu erleichtern;
Erbringung der Dienstleistung in unserem Namen;
Dienstleistungsbezogene Dienstleistungen erbringen; oder
Um zu analysieren, wie unser Service genutzt wird.
Ich möchte die Benutzer dieses Dienstes darüber informieren, dass diese dritten Parteien Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen haben. Der Grund dafür ist, die uns übertragenen Aufgaben für uns auszuführen. Sie dürfen jedoch Informationen zu keinem anderen Zweck offenlegen oder verwenden.
Standortinformationen

Sie werden möglicherweise aufgefordert, den Standortzugriff in unseren Anwendungen zuzulassen. Diese Standortinformationen werden von uns nicht erfasst. Mit diesem Add-On können Sie Ihre Adressinformationen schneller und reibungsloser eingeben, um Zeit zu sparen. Entwickelt mit eigenen Karten von Google Maps.

Sicherheit

Wir schätzen Ihr Vertrauen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Daher versuchen wir, kommerziell akzeptable Schutzmöglichkeiten zu nutzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass keine Übertragungs- oder elektronische Speichermethode über das Internet zu 100% sicher und zuverlässig ist und keine absolute Sicherheit garantieren kann.

Links zu anderen Websites

Dieser Dienst kann Links zu anderen Websites enthalten. Wenn Sie auf den Link eines Drittanbieters klicken, werden Sie zu dieser Site weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass diese externen Websites nicht von mir betrieben werden. Daher empfehle ich Ihnen dringend, die Datenschutzbestimmungen dieser Websites zu lesen. Ich habe keinen Einfluss auf den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von Websites oder Diensten von Drittanbietern, und ich übernehme keine Haftung.

Datenschutz für Kinder

Diese Dienste richten sich nicht an Personen unter 13 Jahren. Wir sammeln wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren. Wenn wir feststellen, dass uns ein Kind unter 13 Jahren persönliche Daten gibt, werden wir diese sofort von unseren Servern entfernen. Wenn Sie Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und wissen, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten übermittelt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit ich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Wir können unsere Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Es wird daher empfohlen, diese Seite in regelmäßigen Abständen auf Änderungen zu überprüfen. Ich werde Sie über alle Änderungen informieren, indem Sie die neuen Datenschutzbestimmungen auf dieser Seite veröffentlichen. Diese Änderungen werden sofort nach dem Posten auf dieser Seite wirksam.

Kontaktiere uns

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Verwaltung von Apps24.ch
E-Mail: [email protected]