Restaurant Dalbedych

Restaurant Dalbedych


Adresse:Lehenmattstrasse 248
PLZ:4052 Basel    
Tel:061 313 39 40